Kontakt

Dane kontaktowe


Zespół Rzeczoznawców Majątkowych

aestimo


Natalia Schindler

ul. Oporowska 12/13,
53-434 Wrocław
NIP: 613-147-27-02
email:

+48 / 607 782 343

Bogusław Stelmach

ul. Rysia 3/2,
53-656 Wrocław
NIP: 881-136-61-82
email:

+48 / 607 214 045

Jak zamówić wycenę?

W trakcie rozmowy bądź przy zleceniu drogą elektroniczną prosimy o udzielenie informacji wstępnych dotyczących wyceny, tj:

  • celu dla jakiego ma ona być sporządzona
  • rodzaju nieruchomości
  • położenia nieruchomości

Do sporządzenia wyceny potrzebne są następujące dane:

  • wypis z ewidencji gruntów wraz z mapą ewidencyjną
  • wypis z księgi wieczystej
  • przeznaczenie nieruchomości, określone w planie miejscowym

Posiadanie powyższych dokumentów przez zleceniodawcę nie jest konieczne, jednak uzyskanie ich przez rzeczoznawcę zwiększa koszt i czasochłonność sporządzenia wyceny.

Formularz kontaktowy